Anställningsavtal tecknas vanligen när överenskommelse om anställningen har träffats. Enligt lag ska det ske senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta. Det muntliga avtalet är under denna period giltigt."/>

Anställningsavtal - svenska

Ett anställningsavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare
(köpare av arbetskraft) och arbetstagare (säljare av arbetskraft) som
sker vid anställning.
Anställningsavtalet är ett personligt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Avtalet reglerar lönen (s.k. "förmögenhetsfrågor") men även anställningsförhållandet, där det bland annat krävs att du som arbetstagare är lojal mot arbetsgivaren, den s.k. lojalitetsplikten.
Anställningsavtal tecknas vanligen när överenskommelse om anställningen har träffats. Enligt lag ska det ske senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta. Det muntliga avtalet är under denna period giltigt.

Dokumentegenskaper

Pris 199 Kr
Antal sidor 1
Format Word
Avdelare

Är du intresserad?
Beställ redan nu!

Fyll i dina uppgifter här bredvid så kontaktar vi dig.

Avtalsmallars kundtjänst

Epost: info@avtalsmallar.se

Tillbaka