Aktiebok

Bolagets styrelse är enlig aktiebolagslagen skyldig att föra ett register (d v s aktiebok) över alla aktieägare och deras aktieinnehav.

Anteckningen i aktieboken är en förutsättning för att kunna rösta på bolagsstämman och har också andra rättsverkningar.

Dokumentegenskaper

Pris 199 Kr
Antal sidor 2
Format Word
Avdelare

Är du intresserad?
Beställ redan nu!

Fyll i dina uppgifter här bredvid så kontaktar vi dig.

Avtalsmallars kundtjänst

Epost: info@avtalsmallar.se

Tillbaka