Kallelse till bolagstämma

Årsstämma eller bolagsstämma är de högsta beslutande organen i ett aktiebolag. I ett aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året. Bolagsstämmor kan utlysas när som helst under året om styrelsen anser att så behövs.

Normalt är det styrelsen för ett publikt aktiebolag som utlyser en stämma genom annons i Post- och Inrikes Tidningar. För större bolag annonseras även i större dagspress och vanligen skickas även en personlig inbjudan till bolagets alla aktieägare. Detta förfarande kallas för kallelse.

Efter att kallelsen gått ut påbörjas anmälningstiden. Som aktieägare har man fram till fem dagar innan stämman på sig för att anmäla sitt deltagande.

På årsstämman läggs årsredovisningen med revisionsberättelse fram för det senaste räkenskapsåret, varvid stämman normalt beslutar om fastställandet. Stämman har att ta ställning till styrelsens förslag till disposition av vinst eller behandlande av förlust.

Stämman tar också ställning till ansvarsfrihet för sittande styrelse och verkställande direktör samt utser en ny framtida styrelse för bolaget.

Dokumentegenskaper

Pris 295 Kr
Antal sidor 1
Låst Locked
Avdelare

Är du intresserad?
Beställ redan nu!

Fyll i dina uppgifter här bredvid så kontaktar vi dig.

Kundtjänst

info@avtalsmallar.se