Sekretessavtal - bilaga till anställningsavtal

Genom att skriva på ett sekretessavtal förbinder sig arbetstagaren att inte avslöja detaljer om det som avtalet gäller till en utomstående part.
Sekretess är beteckningen på att information som inte ska lämnas ut och därför inte ska bli allmänt tillgänglig.
Sekretessbelagd uppgift innebär tystnadsplikt för den som har fått befattning om uppgiften. Sekretess kan tillämpas för att skydda stat, företag, myndighet eller privatperson.

Dokumentegenskaper

Pris 295 Kr
Antal sidor 2
Låst Locked
Avdelare

Är du intresserad?
Beställ redan nu!

Fyll i dina uppgifter här bredvid så kontaktar vi dig.

Kundtjänst

info@avtalsmallar.se